BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US af
Entity # all locales browser • chrome • overrides • netError.dtd
proxyResolveFailure.longDesc
en-US
<ul> <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li> <li>Check to make sure your computer has a working network connection.</li> <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li> </ul>
af
<ul> <li>Kontroleer die instaanopstelling om te verseker dat dit korrek is.</li> <li>Kontroleer of u rekenaar 'n werkende netwerkverbinding het.</li> <li>Indien u rekenaar of netwerk deur 'n brandmuur of instaanbediener beskerm word, maak seker dat &brandShortName; toegelaat word om toegang tot die web te verkry.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.