BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
identity.description.insecure
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
az
Bu səhifəyə olan bağlantınız məxfi deyil. Göndərdiyiniz məlumatlar başqaları tərəfindən görülə bilər (parol, mesaj, kredit kartları və s. kimi).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.