BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales browser • chrome • browser • preferences • preferences.properties
spaceAlert.under5GB.message
en-US
%S is running out of disk space. Website contents may not display properly. Visit “Learn More” to optimize your disk usage for better browsing experience.
cs
Aplikaci %S dochází místo na disku. Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Klepněte na „Dozvědět se více“ o optimalizaci využití disku k lepšímu prohlížení webu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.