BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • chrome • messenger • am-smime.properties
encryption_needCertWantSame
en-US
You should also specify a certificate for other people to use when they send you encrypted messages. Do you want to use the same certificate to encrypt & decrypt messages sent to you?
cs
Měli byste rovněž zadat certifikát dalších uživatelů, kteří vám budou zasílat šifrované zprávy. Chcete použít stejný certifikát pro šifrování a dešifrování zpráv, které vám budou poslány?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.