BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messenger.properties
cantMoveMsgWOBodyOffline
en-US
While working offline, you cannot move or copy messages that were not downloaded for offline use. From the Mail window, open the File menu, choose Offline, then uncheck Work Offline, and then try again.
cs
Při práci v režimu offline nelze přesouvat nebo kopírovat zprávy, které nebyly staženy pro použití v režimu offline. V okně s poštou vyberte nabídku Soubor, položku Offline a potom Pracovat online a zkuste to znovu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.