BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US et
Entity # all locales browser • chrome • overrides • netError.dtd
proxyResolveFailure.longDesc
en-US
<ul> <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li> <li>Check to make sure your computer has a working network connection.</li> <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li> </ul>
et
<ul> <li>Kontrolli puhverserveri sätteid, et teha kindlaks, kas need on õiged.</li> <li>Tee kindlaks, kas sinu arvuti võrguühendus töötab korrektselt.</li> <li>Kui sinu arvuti või võrk on kaitstud tulemüüri või puhverserveri poolt, siis tee kindlaks, et &brandShortName;il on lubatud internetti pääseda.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.