BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US eu
Entity # all locales browser • chrome • browser • preferences • preferences.properties
spaceAlert.under5GB.message
en-US
%S is running out of disk space. Website contents may not display properly. Visit “Learn More” to optimize your disk usage for better browsing experience.
eu
%S leku erabilgarririk gabe gelditzen ari da diskoan. Webgunearen edukiak agian ez dira ondo bistaratuko. Bisitatu "Argibide gehiago" diskoaren erabilpena optimizatu eta nabigatze-esperientzia hobetzeko.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.