BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US lt
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
proxyConnectFailure.longDesc
en-US
<p>The browser is configured to use a proxy server, but the proxy refused a connection.</p><ul><li>Is the browser’s proxy configuration correct? Check the settings and try again.</li><li>Does the proxy service allow connections from this network?</li><li>Still having trouble? Consult your network administrator or Internet provider for assistance.</li></ul>
lt
<p>Naršyklės nuostatose nurodytas įgaliotasis serveris, bet jis atmetė ryšį.</p><ul><li>Prašom patikrinti, ar teisingos įgaliotojo serverio nuostatos, ir bandyti vėl.</li><li>Prašom patikrinti, ar įgaliotasis serveris leidžia prisijungti prie interneto iš jūsų tinklo.</li><li>Jei nesklandumo pašalinti nepavyksta, tai prašom kreiptis į tinklo administratorių ar interneto paslaugų teikėją.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.