BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US lv
Entity # all locales browser • chrome • overrides • netError.dtd
proxyResolveFailure.longDesc
en-US
<ul> <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li> <li>Check to make sure your computer has a working network connection.</li> <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li> </ul>
lv
<ul> <li>Pārbaudiet starpniekservera (proxy) iestatījumus.</li> <li>Pārliecinieties, ka datoram ir strādājošs tīkla savienojums.</li> <li>Ja jūsu datu aizsardzībai tiek izmantots ugunsmūris, pārliecinieties, ka &brandShortName; ir atļauts piekļūt tīmeklim.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.