BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US nb-NO
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messenger.properties
cantMoveMsgWOBodyOffline
en-US
While working offline, you cannot move or copy messages that were not downloaded for offline use. From the Mail window, open the File menu, choose Offline, then uncheck Work Offline, and then try again.
nb-NO
Du kan ikke flytte eller kopiere meldinger som ikke var lastet ned for frakoblet bruk mens du er i frakoblet tilstand. Fra E-postvinduet, åpne Fil-menyen, velg Frakoblet, og velg Arbeid tilkoblet og prøv igjen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.