BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US nl
Entity # all locales browser • chrome • browser • preferences • preferences.properties
spaceAlert.under5GB.message
en-US
%S is running out of disk space. Website contents may not display properly. Visit “Learn More” to optimize your disk usage for better browsing experience.
nl
%S heeft bijna geen schijfruimte meer. Inhoud van websites wordt mogelijk niet goed weergegeven. Bezoek ‘Meer info’ om uw schijfgebruik te optimaliseren voor betere prestaties.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.