BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales browser • chrome • overrides • netError.dtd
proxyResolveFailure.longDesc
en-US
<ul> <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li> <li>Check to make sure your computer has a working network connection.</li> <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li> </ul>
pl
<ul><li>Należy sprawdzić, czy ustawienia serwerów proxy są prawidłowe.</li><li>Należy sprawdzić, czy połączenie z siecią komputera użytkownika funkcjonuje prawidłowo.</li><li>Jeśli ten komputer jest chroniony przez zaporę sieciową lub serwer proxy, należy sprawdzić, czy program &brandShortName; jest uprawniony do łączenia się z Internetem.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.