BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
proxyConnectFailure.longDesc
en-US
<p>The browser is configured to use a proxy server, but the proxy refused a connection.</p><ul><li>Is the browser’s proxy configuration correct? Check the settings and try again.</li><li>Does the proxy service allow connections from this network?</li><li>Still having trouble? Consult your network administrator or Internet provider for assistance.</li></ul>
pl
<p>Przeglądarka została skonfigurowana tak, by używać serwera proxy, który jednak odrzucił połączenie.</p><ul><li>Czy konfiguracja serwerów proxy w przeglądarce jest prawidłowa? Należy sprawdzić ustawienia i spróbować ponownie.</li><li>Należy upewnić się, że serwer proxy dopuszcza połączenia z sieci użytkownika.</li><li>Jeśli nadal występują problemy, należy skonsultować się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.