BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales mail • chrome • messenger • junkMailInfo.dtd
info2.label
en-US
At first, you must train &brandShortName; to identify junk mail by using the Junk toolbar button to mark messages as junk or not junk.
pl
Po pierwszym uruchomieniu filtru niechcianej poczty należy rozpocząć sesję treningową, wskazując za pomocą przycisku Niechciana poczta na pasku narzędzi niechciane wiadomości. Wszystkie inne wiadomości należy oznaczać jako pożądane. W początkowym okresie nauki istotne jest poprawianie błędnie rozpoznanych wiadomości.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.