BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales mail • chrome • messenger • localMsgs.properties
pop3ServerDoesNotSupportTopCommand
en-US
The POP3 mail server (%S) does not support the TOP command. Without server support for this, we cannot implement the ``Maximum Message Size'' or ``Fetch Headers Only'' preference. This option has been disabled, and messages will be downloaded regardless of their size.
pl
Serwer poczty przychodzącej POP3 (%S) nie obsługuje polecenia TOP, które jest wymagane do implementacji opcji „Maksymalny rozmiar pobieranej wiadomości” oraz „Pobierz tylko nagłówki”. Wszystkie wiadomości, niezależnie od ich rozmiaru, zostaną pobrane, ponieważ sprawdzanie rozmiaru wiadomości zostało wyłączone.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.