BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales browser • chrome • browser • preferences • preferences.properties
spaceAlert.under5GB.message
en-US
%S is running out of disk space. Website contents may not display properly. Visit “Learn More” to optimize your disk usage for better browsing experience.
sk
Aplikácii %S dochádza miesto na disku. Obsah webovej stránky sa nemusí zobrazovať správne. Kliknutím na “Ďalšie informácie” sa dozviete viac o optimalizovaní vyžitia disku pre lepší zážitok z prehliadania.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.