BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales mail • chrome • messenger • AccountWizard.dtd
deferStorageDesc.label
en-US
Uncheck this checkbox to store mail for this account in its own directory. That will make this account appear as a top-level account. Otherwise, it will be part of the Local Folders Global Inbox account.
sk
Zrušte označenie v prípade, že chcete vytvoriť nový samostatný účet s poštou ukladanou v samostatnom priečinku. V opačnom prípade bude tento účet súčasťou účtu globálne Doručenej pošty v Lokálnych priečinkoch.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.