BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • chrome • overrides • netError.dtd
proxyResolveFailure.longDesc
en-US
<ul> <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li> <li>Check to make sure your computer has a working network connection.</li> <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li> </ul>
sq
<ul> <li>Kontrolloni rregullimet për ndërmjetësin, për t&apos;u siguruar që janë të sakta.</li> <li>Kontrolloni kompjuterin tuaj, për t&apos;u siguruar që ka një lidhje rrjeti që punon.</li> <li>Nëse kompjuteri apo rrjeti juaj mbrohet nga &quot;firewall&quot; apo ndërmjetës, sigurohuni që &brandShortName;-it i lejohet hyrja në Web.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.