BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mobile • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
sq
Faqja që po provoni të shihni, nuk shfaqet dot, ngaqë gjendet nën një lloj kartelash, hapja e të cilave mund të mos jetë e parrezik. Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t’u bërë të ditur këtë problem.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.