BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales mail • chrome • messenger • junkMailInfo.dtd
info2.label
en-US
At first, you must train &brandShortName; to identify junk mail by using the Junk toolbar button to mark messages as junk or not junk.
sv-SE
Till att börja med måste du träna &brandShortName; till att känna igen skräppost genom att använda knappen Skräppost från verktygsfältet för att märka meddelanden som skräp eller inte skräp.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.