BETA

Transvision

All translations for this string:

extensions/irc/chrome/chatzilla.properties:pref.charset.help

Locale Translation  
be For multiple clients to correctly read messages with non-ASCII characters on IRC, they need to use the same character encoding. 🔍
ca Per a clients múltiples i per a llegir correctament els missatges amb caràcters No-ASCII dins l'IRC, necessitaran utilitzar el mateix conjunt de caràcters. 🔍
cs Pro korektní zobrazení zpráv s národními znaky potřebujete použít stejnou znakovou sadu. 🔍
de Damit mehrere Clients Nachrichten mit nicht-ASCII-Zeichen auf IRC lesen können, müssen Sie den gleichen Zeichensatz verwenden. 🔍
en-GB For multiple clients to correctly read messages with non-ASCII characters on IRC, they need to use the same character encoding. 🔍
en-US For multiple clients to correctly read messages with non-ASCII characters on IRC, they need to use the same character encoding. 🔍
es-ES Para que múltiples clientes puedan leer los mensajes correctamente con caracteres que no son ASCII en el IRC, necesitan usar el mismo juego de caracteres. 🔍
fi Jotta kaikkien käyttäjien asiakasohjelmat voisivat lukea viestejä, jotka sisältävät muita kuin ASCII-merkkejä, niiden tulee käyttää samaa merkistökoodausta. 🔍
fr Permet de choisir le jeu de caractères pour afficher correctement les caractères non ASCII. 🔍
it Affinché client diversi leggano correttamente i messaggi con caratteri non ASCII su IRC, devono usare la stessa codifica caratteri. 🔍
ja 非 ASCII 文字のメッセージを正しく表示するには、その文字エンコーディングに合わせる必要があります。日本語 IRC では通常 iso-2022-jp か utf-8 を使用しています。 🔍
ja-JP-mac 非 ASCII 文字のメッセージを正しく表示するには、その文字エンコーディングに合わせる必要があります。日本語 IRC では通常 iso-2022-jp か utf-8 を使用しています。 🔍
nb-NO For at ulike klienter skal klare å lese meldinger med ikke-ASCII-tegnsett på IRC riktig, må de bruke det samme tegnsettet. 🔍
pl Wiele klientów IRC wymaga ustawienia jednakowego kodowania znaków, aby było możliwe odczytanie wiadomości w kodowaniu innym niż ASCII. 🔍
pt-BR Para múltiplos clientes conseguirem ver mensagens em caracteres não-ASCII no IRC, necessitam de usar a mesma codificação. 🔍
pt-PT Para múltiplos clientes conseguirem ver mensagens em carácters não-ASCII no IRC, necessitam de usar a mesma codificação. 🔍
ro For multiple clients to correctly read messages with non-ASCII characters on IRC, they need to use the same character encoding. 🔍
ru Чтобы разные клиенты могли корректно отображать сообщения, содержащие символы не из таблицы ASCII, они должны использовать одну и ту же кодировку. 🔍
si For multiple clients to correctly read messages with non-ASCII characters on IRC, they need to use the same character encoding. 🔍
sk Na korektné zobrazenie správ s národnými znakmi musíte nastaviť rovnaké kódovanie ako ďalšie IRC klienty. 🔍
sv-SE För att olika klienter ska kunna läsa meddelanden med tecken som inte tillhör ASCII-uppsättningen (t.ex. å, ä och ö) korrekt på IRC måste klienterna använda samma kodning. 🔍
tr For multiple clients to correctly read messages with non-ASCII characters on IRC, they need to use the same character encoding. 🔍
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.