BETA

Transvision

All translations for this string:

mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties:customizeFromAddressWarning

Locale Translation  
ar إن كان مزود خدمة البريد الإلكتروني الذي تستخدمه يدعمها، فخاصية تخصيص عنوان المُرسل تتيح لك تعديل بسيط سريع على عنوان المُرسل دون الحاجة لإنشاء هوية جديدة في إعدادات الحساب. مثلا، إذا كان عنوان المُرسل ”فلان العلاني <fulan@example.com>“ فقد تود تغييره إلى ”فلان العلاني <fulan+ellan@example.com>“ أو ”فلان <fulan@example.com>“. 🔍
bg Ако доставчикът на пощенската услуга го поддържа, „изпращане от друго име“ ви позволява да извършите еднократна незначителна промяна на полето „От“, без да се налага да създавате нова самоличност в настройките. Например, ако в момента „От“ е Иван Петров <ivan@example.com> може да го промените на Иван Петров <ivan+petrov@example.com> или Иван <ivan@example.com>. 🔍
br M'eo skoret gant ho pourchaser posteloù e c'hallit personelaat ar chomlec'h skrammet er vaezienn 'A-berzh' hep kaout ezhomm krouiñ ur pivelezh nevez. Da skouer, m'eo 'John Doe <john@example.com>' ho chomlec'h 'A-berzh' e c'hallit lakaat da 'John Doe <john+doe@example.com>' pe 'John <john@example.com>'. 🔍
bs Ukoliko vaš server usluge e-pošte to podržava, prilagođena adresa pošiljaoca dozvoljava vam jednokratnu malu izmjenu vaše adrese bez da morate napraviti novi identitet u postavkama računa. Na primjer, ukoliko je vaša adresa John Doe <john@example.com> vi je možete promijeniti u John Doe <john+doe@example.com> ili John <john@example.com>. 🔍
ca Si el vostre proveïdor de correu electrònic ho permet, podeu personalitzar l'adreça «De» per fer una petita alteració puntual de la vostra l'adreça de remitent sense necessitat de crear una identitat nova als paràmetres del compte. Per exemple, si la vostra l'adreça «De» és Joan Conill <joan@example.com> potser voleu canviar-la a Joan Conill <joan+conill@example.com> o Joan <joan@example.com>. 🔍
cs Podporuje-li to váš poskytovatel e-mailové schránky, můžete jednorázové provést drobné změny v adrese odesílatele bez nutnosti vytvářet novou identitu v Nastavení účtu. Například pokud je vaše adresa Jan Novák <jannovak@example.com>, můžete ji změnit na Jan Novák <jan-novak@example.com> nebo Honza <honza@example.com>. 🔍
cy Os yw eich darparwr e-byst yn ei gynnal, mae Cyfaddasu Cyfeiriad Oddi Wrth yn caniatáu i chi wneud mân newidiadau dros dro heb bod angen creu hunaniaeth newydd yn Ngosodiadau'r Cyfrif. Er enghraifft, os yw eich cyfeiriad Oddi wrth yn John Doe <john@example.com> efallai yr hoffech ei newid i John Doe <john+doe@example.com> neu John <john@example.com>. 🔍
da Hvis du mailudbyder tillader det, kan du bruge Tilpas afsenderadresse til at foretage en engangsændring af afsenderadressen, uden at du behøver at oprette en ny identitet i kontoindstillingerne. Hvis fx din afsenderadresse er Jens Hansen <jens@eksempel.dk>, kan du ændre den til Jens Hansen <jens+hansen@eksempel.dk> eller Jens <jens@eksempel.dk>. 🔍
de Falls Ihr E-Mail-Anbieter dies unterstützt, so können Sie für den Versand eine andere Absenderadresse verwenden, indem Sie diese ändern, ohne die Konten-Einstellungen aufzurufen. Ist Ihre Absenderadresse z.B. Marlene Mustermann <marlene@example.com>, so könnten Sie diese z.B. in Marlene Mustermann <marlene+mustermann@example.com> oder Marlene <marlene@example.com> ändern. 🔍
dsb Jolic waš e-mailowy póbitowaŕ to pódpěra, zmóžnja wam funkcija „Z adrese pśiměriś“, jadnorazowu snadnu změnu na wašej wótpósłarskej adresy pśewjasć, bźez togo, aby musył nowu identitu w kontowych nastajenjach napórał. Jolic na pśikład waša wótpósłarska adresa jo John Doe <john@example.com>, móžośo ju do John Doe <john+doe@example.com> abo John <john@example.com> změniś. 🔍
el Αν ο πάροχος e-mail σας το υποστηρίζει, η Προσαρμογή Διεύθυνσης Αποστολέα σάς επιτρέπει να κάνετε μια αλλαγή στην διεύθυνση αποστολέα σας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα ταυτότητα στις ρυθμίσεις του λογαριασμού. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση αποστολέα σας είναι John Doe <john@example.com> μπορεί να θέλετε να την αλλάξετε σε <john+doe@example.com> ή John <john@example.com>. 🔍
en-GB If your e-mail provider supports it, Customise From Address allows you to make a one-off minor alteration to your From address without having to create a new identity in Account Settings. For example, if your From address is John Doe <john@example.com> you may want to change it to John Doe <john+doe@example.com> or John <john@example.com>. 🔍
en-US If your e-mail provider supports it, Customize From Address allows you to make a one-off minor alteration to your From address without having to create a new identity in Account Settings. For example, if your From address is John Doe <john@example.com> you may want to change it to John Doe <john+doe@example.com> or John <john@example.com>. 🔍
en-ZA If your e-mail provider supports it, Customise From Address allows you to make a one-off minor alteration to your From address without having to create a new identity in Account Settings. For example, if your From address is John Doe <john@example.com> you may want to change it to John Doe <john+doe@example.com> or John <john@example.com>. 🔍
eo If your e-mail provider supports it, Customize From Address allows you to make a one-off minor alteration to your From address without having to create a new identity in Account Settings. For example, if your From address is John Doe <john@example.com> you may want to change it to John Doe <john+doe@example.com> or John <john@example.com>. 🔍
es-AR Si el proveedor de correo electrónico lo soporta, Personalizar desde dirección pemite hacer una pequeña alteración a la dirección "desde" sin tener que crear una nueva identidad en opciones de cuenta. Por ejemplo, en desde dirección está Juan Pérez <juan@ejemplo.com> podría cambiarla a Juan Pérez <juan+perez@ejemplo.com> o Juan <juan@ejemplo.com>. 🔍
es-ES Si su proveedor de correo lo admite, Personalizar dirección De le permite hacer una alteración menor puntual a su dirección de remite sin tener que crear una nueva identidad en la configuración de cuentas. Por ejemplo, si su dirección de remite es Juan Pérez <juan@example.com> puede que quiera cambiarlo a Juan Pếrez <juan+perez@example.com> o Juan <juan@example.com>. 🔍
et Kui sinu e-posti teenusepakkuja seda toetab, saad teha ühekordse väikse muudatuse saatja aadressis konto seadetes uut identiteeti loomata. Näiteks kui sinu saatja aadress on Ants Karu <ants@eesti.ee>, siis võid tahta selle asemel kasutada Ants Karu <ants+karu@eesti.ee> või Ants <ants@eesti.ee>. 🔍
fi Jos sähköpostin palveluntarjoajasi tukee sitä, voit muokata kertaluontoisesti lähettäjän osoitetta ilman että tarvitsisi luoda uutta käyttäjätietoa tilin asetuksissa. Jos lähettäjän osoite on esimerkiksi John Doe <john@example.com> se voidaan tilapäisesti muuttaa muotoon John Doe <john+doe@example.com> tai John <john@example.com>. 🔍
fr Si votre fournisseur de messagerie le permet, personnaliser l’adresse d’expédition permet d’effectuer une modification ponctuelle de votre adresse d’expédition sans avoir à créer de nouvelle identité depuis les paramètres des comptes. Par exemple, si votre adresse d’expédition est Jules César <jules@example.com> vous souhaiterez peut-être la modifier en Jules César <jules+cesar@example.com> ou bien Jules <jules@example.com>. 🔍
fy-NL As jo e-mailprovider dat tastiet, kinne jo mei Fan-adres oanpasse in ienmalige lytse wiziging oan jo Fan-adres meitsje sûnder dat jo in nije identiteit yn Accountynstellingen hoege oan te meitsjen. As jo Fan-adres bygelyks John Doe <john@example.com> is, wolle jo dit miskien wizigje yn John Doe <john+doe@example.com> of John <john@example.com>. 🔍
ga-IE Má thacaíonn do sholáthraí le seoltaí ríomhphoist saincheaptha, beidh tú in ann mionathrú a dhéanamh uair amháin ar an seoladh a úsáidtear le do chuid ríomhphoist a sheoladh, gan aitheantas nua a chruthú sna Socruithe Cuntais. Mar shampla, dá mba é "Tadhg Ó Ródaí <tadhg@example.com>" an seoladh a seolann tú ríomhphost uaidh, b'fhéidir leat é a athrú go dtí "Tadhg Ó Ródaí <tadhg+o+rodai@example.com>" nó "Tadhg <tadhg@example.com>". 🔍
gd Ma chuireas solaraiche a’ phuist‑d agad taic ris, is urrainn dhut an seòladh on dig am post‑d atharrachadh gun fheum air dearbh‑aithne ùr ann an roghainnean a’ chunntais. Mar eisimpleir, mas e Calum MacCaluim <calum@example.com> an seòladh “O” àbhaisteach agad is ma tha thu airson ’s gun nochd e mar Calum Sheumais <calum‑sheumais@example.com> no Calum <calum@example.com> dìreach an triop seo. 🔍
hr Ukoliko vaš pružatelj usluge e-pošte to podržava, "Prilagođena adresa pošiljatelja" dozvoljava vam jednokratnu malu izmjenu vaše adrese bez da morate napraviti novi identitet u postavkama računa. Na primjer, ukoliko je vaša adresa Ivan Horvat <ivan@example.com> možda je želite izmjeniti u Ivan Horvat <ivan+horvat@example.com> ili Ivan <ivan@example.com>. 🔍
hsb Jeli waš e-mejlowy poskićowar to podpěruje, zmóžnja wam funkcija „Z adresy přiměrić“, jónkroćnu snadnu změnu na wašej wotpósłarskej adresy přewjesć, bjez toho, zo dyrbjał nowu identitu w kontowych nastajenjach wutworił. Jeli na přikład waša wotpósłarska adresa je John Doe <john@example.com>, móžeće ju do John Doe <john+doe@example.com> abo John <john@example.com> změnić. 🔍
hu Ha e-mail szolgáltatója támogatja, a Feladó címének testreszabása lehetővé teszi a Feladó címének egyszeri kis módosítását anélkül, hogy új személyazonosságot kellene beállítani a Postafiók beállításaiban. Ha például a Feladó címe Kovács János <janos@example.com>, akkor megváltoztathatja Kovács János <janos+kovacs@example.com> vagy János <janos@example.com> értékre. 🔍
hy-AM Եթե էլ. փոստի ձեր մատակարարը աջակցում է այն, ապա Հարմարեցումը հասցեից հնարավորություն է տալիս ստեղծել մեկանգամյա փոփոխություն ձեր Ումից հասցեի համար՝ առանց Հաշվի կարգավորումներում նոր հատկորոշիչ ստեղծելու: Օրինակ՝ եթե ձեր Ումից հասցեն է John Doe <john@example.com>, ապա կարող եք այն փոխել John Doe <john+doe@example.com>-ի կամ John <john@example.com>-ի: 🔍
is Ef tölvupóstþjónninn þinn styður það, þá geturðu sérsniðið Frá veffang án þess að þurfa að búa til nýjan reikning. Sem dæmi, ef Frá veffangið þitt er John Doe <john@example.com> gætirðu breytt því í John Doe <john+doe@example.com> eða John <john@example.com>. 🔍
it Se il provider di posta elettronica lo consente, "Personalizza il campo Da" consente di effettuare una piccola modifica una tantum al vostro indirizzo mittente senza dover creare una nuova identità in Impostazioni account. Ad esempio, se l'indirizzo del mittente è John Doe <john@example.com> è possibile cambiarlo in John Doe <john+doe@example.com> o in John <john@example.com>. 🔍
ja ご利用のメールプロバイダがサポートしていれば、アカウント設定で新たに差出人情報を作成せずに、このメールの差出人アドレスを変更できます。例えば、差出人アドレスが <john@example.com> である場合、John Doe <john+doe@example.com> または <john@example.com> に変更することができます。 🔍
ja-JP-mac ご利用のメールプロバイダがサポートしていれば、アカウント設定で新たに差出人情報を作成せずに、このメールの差出人アドレスを変更できます。例えば、差出人アドレスが <john@example.com> である場合、John Doe <john+doe@example.com> または <john@example.com> に変更することができます。 🔍
kab Ma yella asaǧǧaw-inek n yimayl yessefrak-it, Aggan n tensa n umazan ad isireg asnifel meẓẓiyen n tensa yinek n umazan war ma terniḍ tamagit tamaynut deg iɣewwaṛen n umiḍan. Amedya, ma yella tansa n umazan John Doe <john@example.com> tzemreḍ ahat tad tesnifleḍ ɣer John Doe <john+doe@example.com> neɣ John <john@example.com>. 🔍
kk Егер сіздің эл. пошта ұсынушысы оны қолдаса, Жіберуші адресін баптау мүмкіндігі сізге тіркелгі баптауларында жаңа жазбаны жасамай-ақ, сіздің жіберуші адресіңізді бір ретке өзгертуді рұқсат етеді. Мысалы, егер сіздің Жіберуші адресіңіз John Doe <john@example.com> болса, сіз оны ohn Doe <john+doe@example.com> немесе John <john@example.com> етіп өзгерте аласыз. 🔍
ko 메일 서비스 제공자가 보낸사람 주소 설정을 지원하면 계정 설정에서 새로운 식별자를 생성하지 않고서도 보낸 사람 주소를 약간 변경해서 사용할 수 있습니다. 예를 들어서 보낸 사람의 주소가 John Doe <john@example.com>인 경우 John Doe <john+doe@example.com>나 John <john@example.com>로 변경할 수 있습니다. 🔍
lt Jei norite, kad šio laiško gavėjai matytų kitokį siuntėjo adresą, čia galite jį nustatyti, nekurdami naujos tapatybės. Pavyzdžiui, jei įprastas jūsų siuntėjo adresas yra „Vardenis Pavardenis <vardenis@example.com>“, galite jį pakeisti į „Vardenis Pavardenis <vardenis+pavardenis@example.com>“ arba „Vardenis <vardenis@example.com>“.\nPastaba: prieš nurodydami alternatyvų el. pašto adresą, įsitikinkite, jog jūsų elektroninio pašto paslaugos teikėjo sistema šią funkciją palaiko. 🔍
ms Jika disokong oleh penyedia e-mel, Sesuaikan Alamat Daripada membolehkan anda membuat perubahan kecil kepada Alamat Daripada tanpa perlu mencipta identiti baru dalam Tetapan Akaun. Sebagai contoh, jika alamat Daripada anda ialah John Doe <john@example.com>, anda mungkin mahu menukarkannya kepada <john+doe@example.com> atau John <john@example.com>. 🔍
nb-NO Hvis e-posttilbyderen din tilbyr det, kan du tilpasse fra-adressen ved å gjøre en mindre endring til adressen uten å lage en ny identitet i Kontoinnstillinger. For eksempel hvis adressen din er John Doe <john@eksempel.no> kan du endre den til John Doe <john+doe@eksempel.no> or John <john@eksempel.no>. 🔍
nl Als uw e-mailprovider het ondersteunt, kunt u met Van-adres aanpassen een eenmalige kleine wijziging aan uw Van-adres aanbrengen zonder dat u een nieuwe identiteit in Accountinstellingen hoeft aan te maken. Als uw Van-adres bijvoorbeeld John Doe <john@example.com> is, wilt u dit misschien wijzigen naar John Doe <john+doe@example.com> of John <john@example.com>. 🔍
nn-NO Dersom e-posttilbydaren din tilbyr det, kan du tilpassa frå-adressa ved å gjera ei mindre endring til adressa utan å laga ein ny identitet i Kontoinnstillingar. Dersom adressa di til dømes er John Doe <john@eksempel.no> kan du endra henne til John Doe <john+doe@eksempel.no> eller John <john@eksempel.no>. 🔍
pl Jeśli jest to obsługiwane przez dostawcę usług pocztowych, to można jednorazowo nieznacznie zmienić swój adres nadawcy, bez konieczności tworzenia nowej tożsamości w konfiguracji kont. Na przykład można zmienić adres „Jan Kowalski <jan@example.com>” na „Jan Kowalski <jan+kowalski@example.com>” lub „Jan <jan@example.com>”. 🔍
pt-BR Se o seu e-mail dá suporte, Customize Endereço de Remetente permite você fazer alterações mínimas no seu endereço de remetente sem precisar criar uma nova identidade nas configurações de conta. Por exemplo, se o seu endereço de remetente é John DOe <john@example.com> talvez você queira mudá-lo para John Doe <john+doe@example.com> ou John <john@example.com>. 🔍
pt-PT Se o seu fornecedor de e-mail o suportar, a opção Personalizar endereço 'De' permite-lhe alterar o seu endereço de envio sem ter que criar uma nova identidade nas definições da conta. Por exemplo, se o seu endereço 'De' for John Doe <john@example.com>, pode querer alterar o endereço para John Doe <john+doe@example.com> ou John <john@example.com>. 🔍
rm Sche tes purschider dad e-mail sustegna questa funcziun, pos ti midar l'adressa da speditur senza che ti stoppias crear ina nova identitad en la configuraziun dal conto. In exempel: Sche tia adressa da speditur è Gion Cadieli <gion@example.com> la pos ti midar en Gion Cadieli <gion+cadieli@example.com> u Gion <gion@example.com>. 🔍
ru Если это поддерживается вашим провайдером электронной почты, Настройка адреса отправителя позволит вам вносить несохраняемое небольшое изменение в ваш адрес отправителя, без необходимости добавления нового адреса в Параметрах учётной записи. Например, если ваш адрес Иван Иванов <ivan@test.ru>, вы можете захотеть изменить его на Иван Иванов <ivan+ivanov@test.ru> или Иван <ivan@test.ru>. 🔍
sk Ak to váš poskytovateľ e-mailovej schránky podporuje, môžete jednorázovo vykonať drobné zmeny v adrese odosielateľa bez nutnosti vytvárať novú identitu v Nastaveniach účtu. Napríklad, ak je vaša adresa Eva Nová <eva.nova@example.com>, môžete ju zmeniť na Eva Nová <eva+nova@example.com> alebo Eva <eva@example.com>. 🔍
sl Če vaš ponudnik to podpira, vam možnost prilagajanja naslova pošiljatelja omogoča enkratno manjšo spremembo naslova brez ustvarjanja nove identitete v nastavitvah računa. Na primer, če je pošiljatelj Janez Novak <janez@example.com>, ga lahko spremenite v Janez Novak <janez+novak@example.com> ali Janez <janez@example.com>. 🔍
sq Nëse furnizuesi i shërbimit tuaj email e mbulon, Adresë e Përshtatur për Fushën Nga ju lejon të bëni një ndryshim të vogël, sa për një herë, te Adresa Nga, pa u dashur të krijoni një identitet të ri te Rregullime Llogarie. Për shembull, nëse adresa juaj Nga është Gjon Dema <gjon@example.com>, mund të doni ta ndryshoni si Gjon Dema <gjon+dema@example.com> ose Gjon <gjon@example.com>. 🔍
sr Ако ваш провајдер е-поште то дозвољава, прилагођена адреса пошиљаоца вам омогућава да направите једнократну измену ваше адресе са које шаљете без прављења новог идентитета у подешавањима налога. На пример, ако је ваша адреса John Doe <john@example.com>, ви је можете променити у John Doe <john+doe@example.com> или John <john@example.com>. 🔍
sv-SE Om din e-postleverantör stöder detta, anpassa från adress kan du göra enstaka mindre ändringar i din från adress utan att behöva skapa en ny identitet i Kontoinställningar. Till exempel, om din adress är John Doe <john@example.com> kan du ändra den till John Doe <john+doe@example.com> eller John <john@example.com>. 🔍
tr E-posta hizmet sağlayıcınız destekliyorsa, gönderen adresini özelleştirme özelliği sayesinde, hesap ayarlarınıza girip yeni bir kimlik oluşturmanıza gerek kalmadan gönderen adresinizde ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin, gönderen adresiniz Ahmet Yılmaz <ahmet@adres.com> ise bunu Ahmet Yılmaz <ahmet+yilmaz@adres.com> veya Ahmet <ahmet@adres.com> olarak değiştirebilirsiniz. 🔍
uk Якщо ваш провайдер електронної пошти підтримує це, Налаштування адреси відправника дозволяє вам зробити альтернативну адресу відправника без необхідності створення нового облікового запису в Налаштуваннях. Наприклад, якщо ваша адреса відправника John Doe <john@example.com>, ви можете змінити її на John Doe <john+doe@example.com> або John <john@example.com>. 🔍
uz Agar e-pochta ta’minotchisi buni qo‘llab-quvvatlasa, "Manzildan moslash" hisob sozlamalaridan yangi shaxsiy ma’lumotlarni tuzmasdan, jo‘natuvchi manzilida bir martalik ahamiyatsiz o‘zgartirishni amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, agar jo‘natuvchi manzili John Doe <john@example.com> bo‘lsa, siz uni John Doe <john+doe@example.com> yoki John <john@example.com> shaklida o‘zgartirishingiz mumkin. 🔍
zh-CN 如果您的电子邮件提供商支持,自定义发件人地址允许修改您的发件人地址而无需在帐户设置中创建一个新的身份。例如,如果您发件人地址是李四 <john@example.com> 你可能想要将其更改为李四 <john+doe@example.com> 或约翰 <john@example.com>。 🔍
zh-TW 若您的電子郵件服務供應商支援,不用在帳號設定中建立新身分就能自訂寄件地址。舉例來說,若您原本的寄件地址是「王小明 <john@example.com>」,您可以改用「阿明 <john+doe@example.com>」或「小明 <john@example.com>」寄出。 🔍
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.