BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US eu
Entity # all locales browser • extensions • onboarding • onboarding.properties
onboarding.tour-addons.description2
en-US
Add-ons let you add features to %S, so your browser works harder for you. Compare prices, check the weather or express your personality with a custom theme.
eu
Geghiarrien bidez eginbideak gehi diezazkiokezu %S(r)i, honek zuretzako gehiago egin dezan. Alderatu salneurriak, begiratu eguraldiaren iragarpena edo adierazi zure izaera pertsonalizatutako itxura batekin.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.