BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales browser • chrome • browser • preferences • preferences.properties
spaceAlert.under5GB.message
en-US
%S is running out of disk space. Website contents may not display properly. Visit “Learn More” to optimize your disk usage for better browsing experience.
pl
Zaczyna brakować miejsca na dysku dla programu %S. Zawartość stron może być wyświetlana niepoprawnie. Skorzystaj z odnośnika „Więcej informacji”, aby zoptymalizować użycie dysku dla lepszego przeglądania.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.