BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US af
Entity # all locales mobile • overrides • netError.dtd
redirectLoop.longDesc
en-US
<ul> <li>This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.</li> </ul>
af
<ul> <li>Hierdie probleem kan soms veroorsaak word deur koekies te deaktiveer of te weier om koekies te aanvaar.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.