BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] { -brand-short-name } is running out of disk space. Website contents may not display properly. You can clear stored data in Options > Privacy & Security > Cookies and Site Data. *[other] { -brand-short-name } is running out of disk space. Website contents may not display properly. You can clear stored data in Preferences > Privacy & Security > Cookies and Site Data. }
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") } [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") } [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") } *[other] Aplikaci { -brand-short-name } } dochází místo na disku. Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Uložená data stránky můžete vymazat v { PLATFORM() -> [windows] Nastavení *[other] Předvolbách } > Soukromí a zabezpečení > Cookies a data stránek.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.