BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
pref.collapseActions.help
en-US
Makes multiple actions from one person only show their nickname against the first, which can look cleaner than having the nickname repeated.
cs
Ukáže přezdívku u více akcí za sebou od jedné osoby pouze u první z nich. Tato volba pomáhá vytvořit opticky menší výpis, než když se přezdívka ukazuje vždy znovu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.