BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • chrome • messenger • AccountWizard.dtd
deferStorageDesc.label
en-US
Uncheck this checkbox to store mail for this account in its own directory. That will make this account appear as a top-level account. Otherwise, it will be part of the Local Folders Global Inbox account.
cs
Zrušte zaškrtnutí, pokud chcete vytvořit nový samostatný účet s poštou ukládanou v odděleném adresáři. V opačném případě bude tento účet součástí účtu globální Doručené pošty v Místních složkách.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.