BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • chrome • messenger • mime.properties
MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION
en-US
This message exceeded the Maximum Message Size set in Account Settings, so we have only downloaded the first few lines from the mail server.
cs
Tato zpráva je větší než je povolená velikost nastavená v předvolbách, proto bylo z poštovního serveru staženo pouze několik prvních řádků zprávy.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.