BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cy
Entity # all locales browser • chrome • overrides • netError.dtd
proxyResolveFailure.longDesc
en-US
<ul> <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li> <li>Check to make sure your computer has a working network connection.</li> <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li> </ul>
cy
<ul> <li>Gwiriwch y gosodiadau dirprwyol i wneud yn siŵr eu bod yn gywir.</li> <li>Gwiriwch fod gan eich cyfrifiadur cyswllt a'r we sy'n gweithio.</li> <li>Os yw eich cyfrifiadur wedi ei ddiogelu gan fur cadarn neu ddirprwy, gwnewch yn siŵr fod gan &brandShortName; fynediad i'r we.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.