BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messengercompose • composeMsgs.properties
smtpSendFailedUnknownReason
en-US
The message could not be sent using Outgoing server (SMTP) %S for an unknown reason. Please verify that your Outgoing server (SMTP) settings are correct and try again.
da
Af en ukendt årsag kunne meddelelsen ikke sendes med SMTP-serveren %S. Kontrollér om dine SMTP-serverindstillinger er korrekte og prøv igen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.