BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
da
En eller flere af de installerede tilføjelser kan ikke bekræftes og er blevet deaktiveret.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.