BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US nl
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
nl
Belangrijk: als u uw wachtwoord voor de reservekopie van het certificaat vergeet, kunt u deze reservekopie later niet herstellen. Berg het op een veilige plek op.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.