BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messenger.properties
cantMoveMsgWOBodyOffline
en-US
While working offline, you cannot move or copy messages that were not downloaded for offline use. From the Mail window, open the File menu, choose Offline, then uncheck Work Offline, and then try again.
pl
Podczas pracy w trybie offline przenoszenie lub kopiowanie wiadomości, które nie zostały uprzednio pobrane jest niedostępne. Aby przejść do trybu online, należy w oknie głównym programu otworzyć menu Plik, wybrać Tryb offline, a następnie odznaczyć Pracuj w trybie offline.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.